ေစ်းႏွဳန္းမ်ား

သင့္ လုပ္ငန္း Web အတြက္ကူညီပါရ ေစ။

Design အစုံအလင္ကိုလုပ္ငန္းမွာထည့္ ပါ။

စဦးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

Student Pack

MMK8,000/ လ

စတင္လုပ္ေဆာင္ခ 5,000 MMK

FREE Domain တခ်ိဳ ့ပါဝင္ျပီးျဖစ္သည္။

CSD Support ကို ၁၂လတိတိေပးပါတယ္။

Add-Onေခၚ အျခားဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားပါ၏။

Company မ်ားအတြက္

Business & Company Web

MMK15,000/ လ

စဦးလုပ္ေဆာင္ခ 50,000 MMK

.COM.MM Domain မပါ ဝင္ေသးပါ

Multi-Language ေခၚဘာသာစကားမ်ား

Add-on ေခၚအျခားအခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

ဝန္ျကီးဌာန လုပ္ငန္းအတြက္

Online Store (သို့) ERP / CMS

MMK100,000/ လ

500,000 MMK မွ စဦးလုပ္ေဆာင္ခ

Front/Back Ends ထိန္းခ်ဳပ္မွဳမ်ား

Cpanel & Webmail ကိုယ္ပိုင္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ

၁၂လ တိတိ ပံ့ပိုးေသာ Add-On